Deze informatieve website is Een initiatief van

Het tijdspad voor ouders in twee sporen.

Spoor 1: Scholen die onderzoeken of overgaan naar het vijf gelijke dagen model voor schooljaar 2024-2025 haalbaar is.

Spoor 1

December 2023

 • Website met informatie voor ouders/verzorgers wordt beschikbaar gesteld.
 • Informatie over tijdsplanning ouderpeiling wordt gedeeld met ouders/verzorgers.
 • Er vinden overleggen tussen scholen, kinderopvang, verenigingen, organisaties en ketenpartners plaats.

Januari 2024

 • Ouderpeiling wordt uitgezet onder ouders/verzorgers en uitkomsten worden geanalyseerd.
 • Scholen en MR gaan in gesprek over de afspraken voor de betreffende school.
 • De GMR wordt ge├»nformeerd over de voortgang.

Februari 2024

 • Scholen gaan met sportclubs in gesprek over de mogelijkheden voor ouders.

Maart 2024

 • Scholen gaan met verenigingen in gesprek over de mogelijkheden voor kinderen.
 • Scholen gaan met kinderopvang in gesprek over de mogelijkheden voor kinderen.
 • Praktische informatie over invoering na de zomer wordt met u gedeeld.

Spoor 2: Scholen die onderzoeken of overgaan naar het vijf gelijke dagen model voor schooljaar 2025-2026 haalbaar is.

Spoor 2

December 2023

 • De website met extra informatie voor scholen van spoor 1 is ook beschikbaar voor ouders/verzorgers in spoor 2.

Januari 2024

 • Per school wordt met de teams, MR en GMR besproken wat de impact is.

Maart 2024

 • Scholen organiseren een informatieavond voor verenigingen.
 • Scholen gaan in gesprek met de MR over de voortgang.
 • Ouders/verzorgers ontvangen informatie over welke scholen (niet jullie school) overgaan per schooljaar 2024-2025.
 • De werkgroep organiseert een informatieavond voor verenigingen.

“In het ritme van vijf gelijke dagen vinden we niet alleen rust, maar ook de energie voor vernieuwing. Een gezamenlijke stap voorwaarts in het onderwijs van onze gemeente.”

Volgende punt op de agenda:

MR bijeenkomst en uitzetten

ouderpeiling onder alle scholen uit spoor 1