Deze informatieve website is Een initiatief van

Antwoorden op
veelgestelde vragen.

Vraag

Wat is het vijf gelijke dagen model?

AntwoordSluit

Bij het vijf gelijke dagen model zijn iedere dag de schooltijden gelijk. De lestijden zijn maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur.

Vraag

Waarom wordt onderzoek gedaan naar het vijf gelijke dagen model?

AntwoordSluit

De aanleiding van het onderzoek naar het vijf gelijke dagen model is het toenemende lerarentekort. Deze willen we pro-actief aanpakken door het vijf gelijke dagen model te onderzoeken.

Vraag

Wie zit er achter het initiatief?

AntwoordSluit

De drie schoolbesturen: WSKO, PCPOW en WEST. Zij geven dagelijks onderwijs aan ruim 10.000 Westlandse leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Vraag

Geldt het onderzoek naar het vijf gelijke dagen model ook voor de scholen in Midden-Delfland?

AntwoordSluit

Alle scholen in Midden-Delfland, Hoek van Holland en de éénpitters in het Westland hebben we meegenomen in het onderzoek.

Vraag

Gaan alle scholen gelijktijdig over op het vijf gelijke dagen model?

AntwoordSluit

Vooralsnog zijn we in de onderzoekende fase. Gedurende het onderzoek zijn de dorpskernen ingedeeld in spoor 1 en spoor 2. Het overgaan op het vijf gelijke dagen model zal gefaseerd zijn.

Vraag

Wat betekent spoor 1 en spoor 2?

AntwoordSluit

Spoor 1 betreft de scholen die onderzoeken of het overgaan naar het vijf gelijke dagen model voor schooljaar 2024-2025 haalbaar is. Dit betekent niet dat ze ook daadwerkelijk overgaan, het is een onderzoek.

Spoor 2 betreft de scholen die onderzoeken of het overgaan naar het vijf gelijke dagen model voor schooljaar 2025-2026 haalbaar is.

Bekijk hier het tijdspad >

Vraag

Hoe kan ik als ouder van betekenis zijn in dit onderzoek?

AntwoordSluit

Jullie betrokkenheid is cruciaal, want samen streven we naar het beste onderwijs en opvang voor onze kinderen.

Verwacht binnenkort een ouderpeiling van de school of opvang van uw kind (indien je een peuter hebt).

Vraag

Wie besluit om als school over te gaan op het vijf gelijke dagen model?

AntwoordSluit

In spoor 1 ligt besluitvorming op schoolniveau. De directie zal in samenwerking met de MR tot besluitvorming komen. 

Vraag

Wanneer wordt het vijf gelijke dagen model ingevoerd?

AntwoordSluit

Mocht het onderzoek positief uitpakken, dan gaat dit gefaseerd. De schooldirecteur informeert hierover.

Bekijk hier het tijdspad >

Vraag

Krijgen kinderen voldoende rust tijdens het vijf gelijke dagen model?

AntwoordSluit

Als ouder kun je erop vertrouwen dat de leerkracht voldoende zicht heeft op het welzijn van uw kind. Het lesprogramma bestaat uit een goede afwisseling van lestijd, rustmomenten en fysieke activiteiten.

Vraag

Welke partijen buiten het onderwijs worden betrokken bij dit onderzoek?

AntwoordSluit

Naast de onderwijsorganisaties, worden ook de kinderopvang, sport-, en muziekverenigingen, ketenpartners (zoals WNT web, cultuurweb of 2sur5) en MKB-bedrijven betrokken bij het onderzoek.

Vraag

Komt de tussenschoolse opvang (TSO) bij het vijf gelijke dagen model te vervallen?

AntwoordSluit

Hier kunnen we geen algemeen antwoord op geven, omdat dit op schoolniveau besloten wordt.

Vraag

Wat is de invloed van het vijf gelijke dagen model op de onderwijstijd van mijn kind?

AntwoordSluit

We werken met wettelijke verplichte onderwijstijd en daar voldoen alle scholen aan.

Vraag

Krijgt mijn kind na de invoering van het vijf gelijke dagen model minder vrije tijd?

AntwoordSluit

Nee, door het gestructureerde dagelijks schema ontstaan er meer mogelijkheden om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, te sporten, te onstpannen of af te spreken met vriendjes/vriendinnetjes.

Vraag

Hoe ziet een lesdag eruit tijdens het vijf gelijke dagen model?

AntwoordSluit

Iedere school heeft de ruimte om een lesdag naar eigen inzicht in te plannen. We zoeken met elkaar naar goede afwisseling van lestijd, rustmomenten en fysieke activiteiten. Ook kan je thuis meer structuur bieden, omdat elke middag even lang is.

Vraag

Als ouder werk ik. Wat heeft dit voor invloed voor mij?

AntwoordSluit

Het vijf gelijke dagen model geeft jou als ouder een vaste dagelijkse structuur en kan je helpen om je werk-/privé balans te verbeteren, omdat er geen sprake meer is van verschillende start- en eindtijden op verschillende dagen.

Vraag

Per wanneer zou dit model ingaan?

AntwoordSluit

De invoering van het vijf gelijke dagen model kan alleen per schooljaar. Voordat het vijf gelijke dagen model op school wordt ingevoerd, word je hier maanden van te voren over geïnformeerd. Op deze manier heb je ruim de tijd om opvang te organiseren.

Vraag

In welk spoor is de school van mijn kind ingedeeld?

AntwoordSluit

Eén van de eerste uitkomsten uit het onderzoek is, dat in overleg met de directeuren de scholen in twee groepen zijn verdeeld. Wij noemen deze twee groepen ‘spoor 1’ en ‘spoor 2’. Dit houdt in dat de scholen in ‘spoor 1’ als eerste instappen in het onderzoek naar de invoering van vijf gelijke dagen. Scholen in ‘spoor 2’ zullen in een ander tempo onderzoek doen naar de overgang naar vijf gelijke dagen.

Scholen spoor 1

  • ’s Gravenzande (m.u.v. Waalcampus: heeft al vijf gelijke dagen model)
  • De Lier
  • Maasdijk
  • Honselersdijk
  • Kwintsheul
  • Monster (alleen de Blinkerd)

Scholen spoor 2

  • Overige scholen 
Vraag

Wat is Campus Westland?

AntwoordSluit

Campus Westland is een samenwerking tussen de besturen PCPO Westland, Openbaar Onderwijs Westland, Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs en de Eerste Westlandse Montessorischool Monster.

Onder de vlag van Campus Westland wordt kennis gedeeld en samengewerkt. Een van de initiatieven is Groeikracht Westland, dé plek voor al onze onderwijsprofessionals voor een leven lang leren.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op!

“In de harmonie van vijf gelijke dagen vinden onze kinderen balans.”

Ouder basisschool WSKO

Volgende punt op de agenda:

MR bijeenkomst en uitzetten

ouderpeiling onder alle scholen uit spoor 1