Deze informatieve website is Een initiatief van

Wat wil je weten
over het 5 gelijke
dagen model?

Ontdek het vijf gelijke dagen model voor Westlandse basisscholen

Als gezamenlijk initiatief van de schoolbesturen WSKO, WEST en PCPOW onderzoeken we dit model om het groeiende lerarentekort proactief aan te pakken. Met vijf dagen van 08.30 – 14.00 uur biedt het rust en regelmaat voor leerlingen. Het verhoogt de effectiviteit van lestijd en werktijd, en verstevigt de samenwerking met opvangorganisaties. We betrekken ouders en verzorgers graag bij het onderzoek en jullie input is cruciaal. Binnenkort kunnen de ouders van spoor 1 de ouderpeiling verwachten vanuit de school of opvangorganisatie van uw kind. Samen streven we naar het beste onderwijs en opvang voor onze kinderen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Vijf van de vele voordelen:

Regelmaat
en structuur.

 Het vijf gelijke dagen model biedt kinderen een dagelijks regelmatig schema, wat helpt bij het ontwikkelen van routine. Routine biedt kinderen veiligheid, stabiliteit en zelfdiscipline. Ouders profiteren van een gestructureerde dagplanning en een gezondere levensstijl.

Beter werk/
privé evenwicht.

Het model zorgt voor een betere balans tussen werk en privé, waardoor er meerdere middagen zijn voor hobby’s van kinderen en privétaken van ouders/verzorgers.

Efficiënt gebruik
van onderwijstijd.

Gelijke schooldagen zorgen voor efficiënter gebruik van onderwijstijd. Leerkrachten kunnen leerstof gelijkmatiger verdelen over de week. Dit helpt leerlingen de informatie beter te begrijpen en te onthouden.

          

Bestrijding van
het lerarentekort.

Een gestructureerd schema verbetert werkomstandigheden voor leerkrachten en maakt het aantrekkelijker om op voorheen kortere dagen, zoals woensdag en vrijdag, te werken. Dit draagt op lange termijn bij aan het verminderen van het lerarentekort.

Flexibiliteit voor naschoolse
activiteiten en opvang

Het model biedt ouders en kinderen meer flexibiliteit voor activiteiten en opvang, zonder zorgen over wisselende roosters.

“Samen bouwen aan een betere toekomst voor onze kinderen: het vijf gelijke dagen model biedt rust, structuur en kansen voor verdere samenwerking”

Volgende punt op de agenda:

MR bijeenkomst en uitzetten

ouderpeiling onder alle scholen uit spoor 1